Name: Zhang Xiaowei

Email: zhangxiaowei@westlake.edu.cn

Education and working experience:

2020.8-Now: PhD candidate in Westlake University

2018.09-2021.6: M.S. in Nanjing Tech university

2014.09-2018.06: B.S. in Henan Normal university

Publication:

Xiao-Wei Zhang#, Guo-Qing Jiang#; Shu-Hui Lei; Xiang-Huan Shan; Jian-Ping Qu; Yan-Biao Kang. Iron-Catalyzed α,β-Dehydrogenation of Carbonyl Compounds. Org. Lett., 2021, 23, 1611-1615. (# These authors contributed equally).